Thursday, August 18, 2016

Elegance of French Stone

The stone tells the story of the landscape.
If you travel to the heart of the Loire region, you will pass châteaux and abbeys, historic cities to typical villages, where all around you the Loire stone colours the landscape, with the white of the tufa stone and the black of the slate.  

Loire Valley owes its elegance and originality to its white stone, extracting for building the châteaux and towns of the Loire. 

The major towns of the Loire are also great historic centres and their names resonate with familiar echoes: Orléans, Blois, Tours... 


Údolie rieky Loire je typické stavbami z bieleho kameňa.

Kameň Tuffeau, vyslov tufó (Pierre de Tuffeau) bol použitý na výstavbu hradov a zámkov na rieke Loire.

Kameň sa ťažil a stále ťaží v miestných lomoch sprístupnených návštevníkom.

Penovec na rozdiel od travertínu, vzniká vyzrážaním z minerálnych prameňov, v povrchových vodných tokoch.

Linking up to these parties. 
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...